BMI (Body Mass Index) zjistíte podle kalkulačky

Body Mass Index, zkráceně BMI, je index, který nám dává číslo vypovídající o naší “tloušťce/hubenosti”. Toto číslo vzniká za pomoci výpočtu, který se provede podle přesně daného vzorečku (váha v kg dělená výškou v metrech na druhou).

Vzoreček není nutno si nijak zapisovat nebo se jej dokonce učit zpaměti. Existují BMI kalkulačky, do kterých stačí zadat svou výšku a svou váhu, a BMI kalkulačka za vás vše vypočítá. Výpočet BMI indexu je dobré brát pouze jako orientační hodnotu. Nejde v něm zohlednit množství svalů, váš věk, množství tuků či celkovou tělesnou konstrukci.

Mezi lékaři, modelkami či běžnými osobami, které se snaží hubnout, je BMI index oblíben. Je-li BMI index u vás v normě, pak existuje menší riziko zdravotních komplikací. Lidé s podváhou či nadváhou budou mít větší sklony ke zdravotním problémům. Směrodatný však BMI výpočet není, je jen pro vaši soukromou orientaci.

Další nevýhoda tohoto indexu je ta, že BMI kalkulačka není rozdělena pole věku či podle pohlaví. Zohlednění věku při výpočtu BMI by se dnes jistě hodilo, protože stále přibývá obézních dětí. Protože nic takového zatím není, i pro děti se tedy používá stejná BMI kalkulačka, jako pro dospělé.

TIP: Držte se těchto hlavních zásad při zdravém stravování

Dělení podle BMI indexu

Podváha < 18,4
Ideální váha 18,5 24,9
Nadváha 25,0 30,0
Obezita I. stupně 30,1 34,9
Obezita II. stupně 35,0 40,0
Morbidní obezita > 40,0

BMI kalkulačka

Níže naleznete odkaz na BMI kalkulačku. Zadejte do ní své údaje a kalkulačka vám už BMI sama spočítá. Jestliže se objeví v BMI indexu něco jiného, než ideální váha, měli byste se nad svým zdravím zamyslet. Buďto přiberte, nebo se pokuste zhubnout, abyste své zdraví nijak neohrožovali.